Açıkgöz : Menfaati için fırsatları kendi yararına en iyi kullanan kimse...