Türkiye nin En iyi Forum Siteleri

Duyuru

Collapse
Henüz duyuru yok

FİTRE NEDİR? FİTRENİN ÖNEMİ NEDİR? (Din e Dair Herşey)

Collapse
X
 • Filtreleme
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

 • FİTRE NEDİR? FİTRENİN ÖNEMİ NEDİR? (Din e Dair Herşey)

  FİTRE NEDİR? FİTRENİN ÖNEMİ NEDİR? (Din e Dair Herşey)


  Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın. Resmin ismi: 1-1467299601.jpg Görüntüleme: 1 Büyüklüğü: 23.7 KB


  FİTRE NEDİR?  Fıtr sözlükte "orucu açmak", fıtra da "yaratılış" anlamına gelir. Türk- çe'de fitre şeklinde söylenen "fıtır sadakası" dinî bir terim olarak şöyle tanımlanabilir: "Ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan müslümanların kendileri ve velâyetleri altındaki kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları malî bir ibadet"tir. Fıtır sadakasına baş zekâtı ve beden zekâtı da denmektedir. Bu isimlendirmeler onun şahsa bağlı, şahıs başına konmuş bir malî yükümlülük olması özelliğine dayanmaktadır. Fıtır sadakası, ramazan orucunun farz olduğu hicrî 2. yılın Şâban ayında, zekâttan önce farz kılınmıştır. Dinî bir yükümlülük oluşunun dayanağı hadislerdir. Bu hadisler aynı zamanda Hz. Peygamber devrindeki fıtır sadakası uygulamalarını da göstermektedir. Abdullah b. Ömer'in rivayetine göre: "Hz. Peygamber fıtır sadakasını 1 sâ' (ölçek) hurma ve 1 sâ' arpa olmak üzere köle, erkek, kadın, küçük ve büyüklere farz kılmış ve insanlar (bayram) namazına çıkmadan önce verilmesini emretmiştir" (Buhârî, “Zekât”, 76; Müslim, “Zekât”, 12). Bu konuda Ebû Saîd el-Hudrî'den gelen bir rivayet de şöyledir: "Biz Peygamber devrinde fitreyi yiyecek maddelerinden 1 sâ' olarak verirdik. O zaman bizim yiyeceğimiz arpa, kuru üzüm, hurma ve keş (yağı alınmış peynir) idi " (Buhârî, “Zekât”, 74). Yukarıdaki hadislerin yanı sıra hemen bütün kaynaklarda fıtır sadakası ile ilgili benzer anlamda başka hadisler de nakledilir. Bu konudaki hadislerin değerlendirilmesi ile dört fıkıh mezhebinde fıtır sadakası emrinin kesin ve bağlayıcı bir yükümlülük içerdiği sonucuna varılmıştır. Ancak böyle bir durumda farz ve vâcip terimlerini eş anlamlı kullanan ve hükmün dayanağını oluşturan delilin zannîlik ve katîliği arasında fark gözetmeyen Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelîler fıtır sadakasının farz olduğunu söylemişlerdir. Hanefîler ise, ilgili hadislerin rivayet yollarını dikkate alarak fıtır sadakasının farz değil, vâcip olduğu görüşüne varmışlardır. Hanefîler'e göre farz, kesin delil ile sabit olan hükümdür; vâcip ise zannî delil ile sabit olan hü- kümdür. Ancak vâcip de farz gibi amelî yönden gereklilik ifade eder. Bunun için Hanefîler'e göre de fıtır sadakası, yerine getirilmesi gerekli malî bir ibadettir. İfa edilmemesi dinî sorumluluğu ve âhirette cezayı muciptir.


  Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın. Resmin ismi: 81-gram-altini-olana-zekat-vermek-farzdir-2231167.jpg Görüntüleme: 1 Büyüklüğü: 36.7 KB  FİTRENİN ÖNEMİ NEDİR?


  Abdullah b. Abbas'tan rivayet edilen bir hadiste fıtır sadakasının, oruç- luları gereksiz ve çirkin sözlerinden (günahlarından) arındırmak ve yoksullara gıda temini için farz kılındığı bildirilir (Ebû Dâvûd, “Zekât”, 17; Müsned, II, 277). Hadisten anlaşıldığına göre fıtır sadakası, oruç tutan müslümanın, oruçluya yakışmayan davranışlarla zedelenen ibadetinin eksikliklerini tamamlar, aynı zamanda yoksulların bayram sevincine katılmalarını sağlar. Fıtır sadakası -zekâttan farklı olarak- geniş bir mükellef kitlesi tarafından yerine getirilir. Bu sayede her müslüman, yoksul din kardeşine malî yardımda bulunmanın sevincini yaşar, devamlı bağış almanın ezikliğinden bir an için dahi olsa kurtulur. Ramazan boyu tuttukları oruçlarla ruh yapıları güçlenen fakirler, maddî yönden de güç kazanarak zenginlerle birlikte ve aynı coşku ile bayrama iştirak ederler. Karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağları pekişir; böylece toplumda kaynaşma, paylaşma ortamı oluşur.

  Alıntılar

 • #2
  FİTRE NEDİR? FİTRENİN ÖNEMİ NEDİR? (Din e Dair Herşey)


  Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın. Resmin ismi: Fidye-Fitre-nedir-kimlere-verilir-Diyanet-fitre-fidye-ucreti-ne-kadar-aciklandi-mi-3221.jpg Görüntüleme: 1 Büyüklüğü: 38.9 KB

  Fitre nedir, kimlere verilir, kimlere verilmez?
  Fıtır sadakası ne zaman verilir?
  soruları ramazan ayının sonuna gelirken merak edilen ve sıkça sorulan sorular arasındadır.


  Fitre verilirken, mükellefin bulunduğu yerdeki fakirlere, uzakta otursalar da fakir akrabalara, iyi ahlâk sahibi ve geliri giderini karşılayamayanlara öncelik verilmelidir.
  Bir kimse fitresini bir fakire verebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtabilir.
  Ayrıca birçok kişi de fitrelerini bir fakire verebilirler.  Alıntılar

  Yorum yap

  Neler Oluyor

  Collapse

  Şu Anda 125 Kullanıcı çevrimiçidir Bunlardan 0 üye 125 ziyaretçidir..

  Şimdiye kadar aynı anda 471 kullanıcı 19-04-2019 tarihinde saat 21:01 içinde çevrimiçi oldu.

  Hazırlanıyor...
  X